Så kan AI förändra världen

Hur kommer världen förändras när de intelligenta maskinerna blir allt vanligare? Foto: TT

Så kan AI förändra världen

När man tänker på Artificiell Intelligens, eller AI förkortat, tänker man ofta på robotar. Robotar som beter sig som oss människor, tänker och resonerar på samma sätt som vi gör. Men trots att du i nuläget inte går runt och pratar med robotar använder du antagligen redan AI mer än du tror.

Det är inget vi tänker på, men AI används redan i många av de tjänster som vi använder oss av idag. Fredrik Heintz, som forskar inom AI och autonoma system vid Linköpings universitet berättar.

– Jag brukar ge exemplet Google-sökning eller liknande, där är det massor av AI-algoritmer som framkallar svar som ska vara specifikt anpassade för dig. Sedan också till exempel röstassistenter så som ”Siri” eller ”Alexa” som interagerar med oss via vår röst, säger Fredrik Heintz.

Framstegen inom AI blir allt fler.  Den svenska forskningen inom området får allt större finansiering, från staten, den privata sektorn, och EU. På Lindholmen i Göteborg öppnade i höstas Lindholmen Science Park, som är en samverkansmiljö för aktörerna inom AI-forskning. Med målet att skynda på utvecklingen inom området, och ge Sverige en fördel i den internationella konkurrensen.

Så varför satsas det så mycket på AI? Likt datoriseringen, och industrialiseringen före det så förväntas AI kunna leda till en revolution i samhället. Där teknologin har en möjlighet att förändra hur maskiner används. Ett exempel är de självstyrande bilarna som börjar dyka upp på marknaden, mycket pekar på att i framtiden kan transporten i samhället skötas av fordonen själva. Vilket skulle bli en radikal förändring.

Men vad händer med våra jobb ifall maskinerna kan lösa allt mer saker på egen hand?

– Jag tror inte att den totala mängden jobb försvinner, för om man ser på vad som kan automatiseras så är det framför allt arbetsuppgifter och inte arbetsroller. För ser man på jobb idag så är det många som har allt för mycket att göra inom sin roll, och där kan AI hjälpa till med vissa uppgifter för att minska arbetsbördan, säger Fredrik Heintz.

Med sådana här stora förändringar kommer dock arbetsmarknaden förändras, men det är något som sker hela tiden menar Fredrik Heintz.

– Varje år försvinner hundratusentals jobb och hundratusentals jobb skapas, så det här är en naturlig process. Vi människor är väldigt bra på att komma på nya jobb, säger han.

I samband med statens finansiering av forskningen inom AI pratas mycket om hur teknologin skulle kunna användas i offentliga sektorn. Hur artificiell intelligens kan integreras inom områden så som utbildning och sjukvård.

Inom sjukvården kommer AI potentiellt kunna till exempel diagnostisera patienter, och assistera samt förutse utfall vid operationer. Vad gäller utbildning ska artificiella intelligenser kunna lära sig elevernas personlighetsdrag för att kunna ge anpassad utbildning baserad på hens förutsättningar.

– Idealbilden är att alla elever har en personlig lärare som kan allt om dig och allt om ämnet och vet hur du ska lära dig på bästa sätt, säger Fredrik Heintz.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.