Olika kroppar i olika tider

Olika kroppar i olika tider

Förstora, förminska, ändra filter, justera vinkel. Idag kan bilder på kroppar manipuleras tills de passar perfekt in i vår uppfattning om en idealkropp. Men reglerna för hur kroppar ska framställas har sett helt olika ut i olika tider. Individs reporter reser tillbaka i tiden för att undersöka vilka ramar kroppar har stöpts i.

– ­­Nu tror jag att människor vill se riktiga kroppar. Det blir mindre och mindre fejk och mindre retuschering av kroppar.

Modefotografen Phil Baro Thomas kommer i sitt yrke nära gestaltningen av kroppen. I sin bransch ser han en utveckling som tyder på att människor börjar bli mer öppna för att se olika typer av kroppar och acceptera sig själva precis som de är. Men så har det inte alltid varit.


Phil Baro Thomas får genom sitt yrke som fotograf se en förändring i synen på hur kroppar gestaltas.

Det har alltid funnits normer som bestämt hur den perfekta kroppen ska se ut. Bilden av idealkroppen har formats av samhällsfaktorer som klassförhållanden, konst, religion och teknisk utveckling. Där atletiska kroppar idoliserades under Antiken, strävade man på 1600-talet istället efter att förmedla en idé om välstånd och överflöd med en större kropp och blek hy.

Länge var det överklassen som hade råd att beställa konst och hade därför inflytande över hur kropparna gestaltades. Men under 1800-talet började utvecklingen peka åt ett annat håll. Muséer och konstsalonger öppnade för allmänheten och andra samhällsklasser fick ta större plats i konsten.

Idag har vi större tillgång till bilder på kroppar än någonsin tidigare. Målningar och skulpturer har fått lämna plats åt fotografier och rörliga bilder, samtidigt som muséerna slåss med sociala medier och reklam om vår uppmärksamhet. Phil Baro Thomas menar att vår ökade möjlighet att synas också ökar vår möjlighet att påverka vilka kroppar som får synas.

– Folk använder sina röster,. sina sociala medier, sina åsikter, vad de kollar på, vad de gillar, vad de lägger upp… Alla använder vad de kan för att skicka ett budskap till företag och säga “det här är inte accepterat längre, ni måste förändras.”

Bookmark the permalink.

Comments are closed.