“Inte lika roligt att dricka nu”

Vincent och Antonio Van Yurick är båda 22 år och dricker mindre nu än när de var yngre, men av olika anledningar.

“Inte lika roligt att dricka nu”

Unga dricker mindre alkohol idag än för 14 år sedan. Med fem färre enheter i månaden är det unga killar som dragit ned på sitt drickande mest. Men vad minskningen beror på har fler än en enskild förklaring.

Inne på krogen Kino på Linnégatan är ljudvolymen hög. Den lilla lokalen är fylld med gäster som sitter tätt placerade vid de runda små borden. Uppe i taket hänger en discolampa som fyller rummet med ljus i olika färger.

Framme vid baren står Vincent Van Yurick tillsammans med sin tvillingbror Antonio Van Yurick. De är 22 år gamla och ses för att umgås över en öl, något som de gör allt mer sällan.

– Jag skulle väl säga att jag dricker mindre nu än vad jag gjorde för bara några år sedan. Innan drack jag flera gånger i veckan, säger Vincent Van Yurick.

Antonio Van Yurick instämmer.

– Jag har lite svårt för alkohol, jag mår dåligt när jag dricker. Förr drack man ju mer, med det har kanske med åldern att göra.

 

Centralförbundet för alkohol – och narkotikaupplysning, CAN, jobbar med att sprida information om alkohol och andra droger. Nyligen publicerade CAN en rapport som bygger på mätningar av svenskarnas alkoholvanor mellan åren 2004 till 2017. Den visar att svenskar dricker mindre alkohol. Åldersgruppen 17-29 år är de som minskat sitt drickande mest.

– Vi vet inte exakt varför ungdomar dricker mindre. Viktigt att nämna är att det här inte bara är en svensk företeelse. Svenska ungdomars alkoholkonsumtion har gått ned väldigt mycket, men inte lika mycket som på till exempel Island, säger Johan Svensson, forskare på CAN.

Den minskade alkoholkonsumtion bland unga är en trend i hela Europa. Även i Australien och USA dricker unga mindre alkohol. Allra störst är minskningen bland unga killar.

 

Forskarna på CAN har olika teorier kring hur och varför alkoholkonsumtionen bland unga har gått ner. Det finns fler än en enskild förklaring.

Ökningen av internetanvändandet och användandet av sociala medier gör att ungdomar umgås på ett annat sätt än tidigare. Tillfällena att träffas fysiskt och dricka alkohol blir färre. Det kan bidra till att unga dricker mindre.

– Men det är lite tveksamt. Det finns vissa studier som stödjer detta, men också studier som pekar i motsatt riktning, säger Johan Svensson.

En annan faktor kan vara att ungas syn och attityd till alkohol har förändrats de senaste 14 åren.

– Tidigare var alkoholen något som ungdomar såg som en väg in i vuxenlivet. Där har alkoholen förlorat sitt värde, i dag anses andra saker som mer väsentliga i utvecklingen till att bli vuxen, säger Johan Svensson.

 

Något som ofta nämns i diskussioner kring ungas alkoholkonsumtion är en ny hälsotrend. Enligt Johan Svensson är det viktigt att vara försiktig med vad man kallar för hälsotrend.

– Fler ungdomar undviker att dricka alkohol men tar kanske samtidig inte hand om sig själva vad gäller det psykiska. Eller kanske petar i sig en massa energidrycker som inte heller är särskilt bra, säger Johan Svensson.

Antonio Van Yurick tror också att en ökad hälsotrend och större kunskap om alkoholens påverkan kan vara orsaken till att ungdomar dricker mindre.

– Jag tror att det kan bero på många olika saker. Men framförallt att vi blir mer medvetna om vad alkohol gör med kroppen och sinnet. 

Hans bror Vincent har inte reflekterat så mycket över hälsoperspektivet i förhållande till sin alkoholkonsumtion.

– Jag känner inte för att lägga så mycket pengar på alkohol längre. Det är inte lika roligt att dricka nu som det var förr.

 

Informationen i filmen är hämtad “Befolkningens självrapporterade alkoholvanor 2004-2017” publicerad av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 2018. Med yngre menas åldersgruppen 17-29 år, med pensionärer menas åldersgruppen 65-84 år. Med super sig full menar vi att intensivkonsumera alkohol, vilket betyder att dricka minst 20 cl sprit vid ett och samma tillfälle. (20 cl sprit = 1 flaska vin/5 små öl/5 shots.) Filmen är gjord av Fredrik Addisson, Tove Nilsson, Linnea Burén & Jennifer Sandberg. Illustration: Jennifer Sandberg Speaker: Linnea Burén

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.